Polityka Prywatności

Ergo Store

Polityka Prywatności Ergo Store odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Ergo Store Sp. z o.o. SP.K, z siedzibą: ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków, KRS: 0000345543, Regon: 121119807, NIP: 6793025793. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: sales@ergostore.pl
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Poprzez serwis ergostore.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przez co przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i w różnych zakresach:

  1. Przedstawienie oferty naszych usług. Zakres danych: w celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości.
  2. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego. Zakres danych: w celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail i treść wiadomości.

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę ergostore.pl (telefonicznie, mailowo, poprzez media społecznościowe itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii)

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  W celach analitycznych wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług. Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Dostawcy usług, z których korzystamy to:
   • Google Inc. (Google Analytics): USA
   • Google Ireland Limited (Google AdWords): Irlandia (EOG)
  2. Organy Państwowe. Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty, odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: sales@ergostore.pl

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do:

  1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa.
 7. Transfer Danych poza Unię Europejską
  Może zaistnieć sytuacja, w której Państwa dane zostaną przekazane lub będą przechowywane na serwerach należących do nas lub do naszych partnerów. Wspomniane serwery mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, w krajach, w których obowiązujące prawo zapewnia inny poziom ochrony danych. Niemniej jednak zobowiązujemy się do podjęcia koniecznych kroków, by utrzymać właściwy poziom poufności i bezpieczeństwa. Tytułem przykładu, możemy wymagać od naszych podwykonawców i usługodawców wdrożenia wszelkich środków zapewniających ten sam poziom ochrony, co obowiązujące wymogi dotyczące ochrony danych osobowych.
ERGO STORE SP. Z O.O. SP.K.
ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego 17A
30-720 Kraków